Definitie van nucleaire veiligheid bij EPZ

.

Nucleaire veiligheid is het beschermen van mens en milieu tegen schadelijke effecten van radioactieve lozing en straling.
Bij EPZ doen wij dat door het voortdurend verbeteren van techniek, organisatie en cultuur.

Share Project :